Онлайн тестове по информационни технологии за 7 клас

17.02.2021
Автор: Нелина

Обучението по информационни технологии в VIII клас е насочено към затвърждаване, надграждане и развиване на придобитите в V - VII клас знания, умения и отношения.

Първи урок: Компютърна система Втори урок: Носители на информация Трети урок: Организация на данните в папки и файлове Четвърти урок: Графични изображения Оцветете картинките- img1.

Кое е от следните устройства е входно? Нищо, данните си остават там. Физическите елементи на една компютърната система. Първо в ROM паметта, а после на твърдия диск. Дизайн и анимационна схема в компютърната презентация Двадесет и четвърти урок: Създаване и съхраняване на кратка презентация, съдържаща текст и изображение Двадесет и пети урок: Представяне на компютърна презентация Двадесет и шести урок: Интернет Двадесет и седми урок: Търсене на информация в Интернет Двадесет и осми урок: Справочни услуги в Интернет Изходно ниво: Помощен файл: summer.

Информатика 8 клас ЗИП.

Приложен софтуер. За какво е индикация по-високата тактова честота на процесора? Зависи дали коректно е приключена работата с компютъра.

Десети урок: Трансформации в графично изображение Помощен материал: ezero! Шести урок: Чертане на графични фигури. Само приложен софтуер. Кое е от следните устройства е входно.

Двадесет и пети урок: Представяне на компютърна презентация. Вярно ли е, че наличието на повече оперативна памет в компютъра ще позволи извършването на повече задачи едновременно? Какво се случва с данните на твърдия диск, когато компютърът бъде изключен?
  • За автора. Зависи от това дали сте запазили работата си преди изключването.
  • Какво се случва с данните на твърдия диск, когато компютърът бъде изключен?

E-mail или потребителско име

Колко е средната големината на твърдия диск на нов компютър? Информационни технологии 8 клас. Контролиращ софтуер. Компютърът е току-що изключен.

Кое от следните твърдения е вярно за архивиращите устройства? Дванадесети урок: Запис на звук.

  • Какъв вид софтуер трябва да имате инсталиран на компютъра?
  • Какво ще направите на първо време? Силиконов чип, който се използва за съхранение на данните.

В какво се измерва тактовата честота на процесора. Информационни технологии 9 клас. Информационни технологии 8 клас. Презентационни уроци по информационни технологии за 5 клас.

Единадесети урок: Текст в графика Помощни материали: watermelon. За кой от двата основни вида памет в компютъра се отнася следно определение: използва се за временно съхранение на данни, които след изключване на компютъра се губят.

Последни публикации

Зависи дали коректно е приключена работата с компютъра. Вие искате да напишете писмо като използвате компютъра. Периферно устройство Входно устройство Част от хардуера Изходно устройство.

Изходно ниво: Помощен файл: summer.

Да съхранява временно информация. Основните цели на информатиката са:. Четиринадесети урок: Компютърна текстообработка. Шестнадесети урок: Копиране на текст. Информационни технологии 9 клас.

Тест ТЕХНИКА

Да извършва изчисления и инструкции. Централният процесор на компютъра е: Периферно устройство Входно устройство Част от хардуера Изходно устройство 3. Какво се случва с данните на твърдия диск, когато компютърът бъде изключен? Основните цели в обучението по информатика произтичат и се променят в зависимост от изискванията на съвременното информационно обществено развитие. В какво се измерва тактовата честота на процесора?

За автора. Двадесет и осми урок: Справочни услуги в Интернет. Зависи от това дали сте запазили работата си преди изключването? Колко е средната големината на твърдия диск на нов компютър. Двадесет и трети урок: Вмъкване на картинка. Да съхранява временно информация, Да запазва информация за дълго време.

Да създава резервно копие на данните. Дизайн и анимационна схема в компютърната презентация.

СУ "Сава Доброплодни" гр. Шумен

Проблемно ориентираният подход на обучението по информационните технологии развива умения за решаване на реални проблеми чрез избор на подходящи технологии. За по-бавен процесор. Втори урок: Носители на информация. Съдържанието е фиксирано и не може да се променя.

Първи урок: Компютърна система. Устройствата, които могат да се свържат към компютъра. За по-бавен процесор.

 Също така разберете...